Publikacje

Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności autora anonimowego pomówienia

r.pr. Jakub Sawicki

31/08/2014

Artykuły

Pomimo anonimowości (jak się okazuje – pozornej) autora „anonimu”, istnieje możliwość  ustalenia jego osoby i pociągnięcia go do odpowiedzialności, w przypadku zawarcia w anonimie nieprawdziwych i zniesławiających treści. Tym samym poszkodowani – z pomocą obowiązujących przepisów prawa – mają możliwość szukania satysfakcji („zemsty”?).

Czytaj więcej

Umowy o praktykę absolwencką – zagrożenia dla podmiotu przyjmującego na praktykę w związku z niedochowaniem formy

adw. Karolina Dorda-Sawicka

15/05/2014

Artykuły

Zbagatelizowanie ustawowych wymogów co do formy umowy o praktykę absolwencką może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu przyjmującego na praktykę tak ze strony samego praktykanta jak i Państwowej Inspekcji Pracy.

Czytaj więcej

Zła stawka VAT może prowadzić do odrzucenia oferty

r.pr. Jakub Sawicki

08/02/2014

Artykuły

Błędnie wskazana stawka podatku od towaru i usług może spowodować odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Czytaj więcej

Odszkodowanie za utraconą „trzynastkę”

r.pr. Jakub Sawicki

22/12/2013

Artykuły

Poszkodowanemu w wyniku wypadku komunikacyjnego pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę utraconej w wyniku długotrwałego leczenia „trzynastki” oraz różnicy pomiędzy kwotą otrzymanego zasiłku a wynagrodzeniem sprzed chwili wypadku.

Czytaj więcej