Usługi

W prowadzonej działalności zajmujemy się wszystkimi gałęziami prawa – od prawa cywilnego, przez gospodarcze i prawo pracy, po prawo karne i administracyjne.

Specjalizacje

Zdobyte doświadczenie pozwala nam w szczególności zaproponować Państwu usługi w zakresie:

 • windykacji należności
 • sporów sądowych w sprawach gospodarczych (w tym z branży IT i budowlanej)
 • rejestrowania podmiotów gospodarczych (tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek, fundacji, stowarzyszeń etc.)
 • sporów z zakresu prawa pracy
 • prowadzenia spraw rodzinnych, w tym m. in. postępowań w sprawach o rozwód, separację, alimentacyjnych
 • prawa spadkowego i podziału majątku
 • umów i spraw sądowych z zakresu prawa autorskiego i prasowego
 • spraw związanych z nieuczciwą konkurencją
 • sporów w sprawach konsumenckich
 • prawa nieruchomości i lokalowego
 • obrony w sprawach karnych i reprezentowania pokrzywdzonych

Formy działania

Co?

Usługi dla podmiotów gospodarczych

Usługi skierowane w szczególności do jednoosobowych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, obejmujące – w zależności od preferencji Klienta – jednorazową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (doraźne konsultacje) oraz stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych (tzw. ryczałt).Usługi mogą polegać w szczególności na:

 • zastępstwie procesowym (w szczególności w zakresie sądowego dochodzenia należności, wykonania umów),
 • reprezentowaniu przed organami administracji publicznej,
 • sporządzaniu umów i innych dokumentów,
 • windykacji należności,
 • rejestracji spółek,
 • obsłudze zarządu i rady nadzorczej (sporządzanie projektów uchwał, protokołów zgromadzeń i innej dokumentacji),
 • sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej (m.in. zarządzenia, regulaminy pracy, wynagrodzeń i inne, porządki wewnętrzne, badanie zgodności wewnętrznych procedur z obowiązującymi przepisami),
 • sporządzeniu opinii prawnych,
 • przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń (w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa zamówień publicznych).

Obsługa osób fizycznych

Usługa skierowana do wszystkich osób potrzebujących porady prawnej, reprezentowania w sądzie lub w organie administracji publicznej, obejmuje:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych w siedzibie kancelarii,
 • sporządzanie umów i innych dokumentacji,
 • sporządzanie pism (pozwy, dalsze pisma procesowe, apelacje, zażalenia, skargi administracyjne),
 • obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych,
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • w zakresie spraw:
 • karnych, karno-skarbowych, prawa wykroczeń (obrona oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych) czy prawa karnego wykonawczego,
 • cywilnych (m.in. dochodzenie należności, odszkodowania, podział majątku wspólnego małżonków, ochrona własności, zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, sprawy spadkowe, ochrona dóbr osobistych),
 • rodzinnych i opiekuńczych, w tym: spraw alimentacyjnych, o rozwód i separację, zniesienia wspólności majątkowej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, regulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • z zakresu prawa pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, przede wszystkim: odwołania od wypowiedzeń i rozwiązania umowy od pracy, dochodzenie odszkodowań, ustalanie istnienia stosunku pracy, ustalanie praw do rent i emerytur,
 • administracyjnych.

W ramach usługi skierowanej do osób fizycznych mieści się także usługa udzielana osobom, którym udzielono zwolnienia od kosztów sądowych i/lub przydzielono adwokata z urzędu, w zakresie reprezentowania przez sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W tym zakresie adwokat (radca prawny) zobowiązany jest do udzielenia pomocy prawnej, której koszty pokrywane są przez Skarb Państwa w wysokości orzeczonej przez sąd prowadzący sprawę w orzeczeniu kończącym sprawę.

Usługi szkoleniowe

Szkolenia kierowane są tak do osób prowadzących działalność gospodarczą (w szczególności: prawo pracy, prawo konsumenckie), jak i do jednostek sektora finansów publicznych (w szczególności: zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych).

Gdzie?

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych świadczy usługi przede wszystkim w siedzibie Kancelarii w Tychach, ale możliwe jest także bezpośrednie spotkanie z Klientem w jego siedzibie (zwłaszcza w przypadku stałej obsługi prawnej).

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe są także spotkania w innych miejscach na terenie Tychów, Katowic lub innych miast aglomeracji śląskiej. Chętnie podejmiemy się także współpracy z Klientami z Bielska-Białej, Cieszyna, Ustronia i Wisły.

Kiedy?

Spotkania z prawnikami możliwe są także poza godzinami pracy Kancelarii po uprzednim kontakcie (telefonicznym lub e-mail’owym)

Dodatkowe informacje na temat godzin pracy Kancelarii znajdują się w dziale Kontakt.