Wynagrodzenie

W naszej Kancelarii stosujemy trzy formy wynagradzania:

Wynagrodzenie godzinowe

Forma rozliczeń najkorzystniejsza dla Klientów indywidualnych oczekujących doraźnej pomocy prawnej – w zakresie porady prawnej, przygotowania umowy lub pisma procesowego, a także jednorazowej reprezentacji przed sądami, organami czy podczas negocjacji (z kontrahentem, pracodawcą, pracownikiem etc.).

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu poświęconego na pracę nad danym zleceniem.

W przypadku podmiotów gospodarczych, korzystających regularnie z naszych usług możliwe jest rozliczenie wynagrodzenia godzinowego na koniec miesiąca, kiedy klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Forma rozliczeń skierowana w pierwszej kolejności do podmiotów gospodarczych.

W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie, który to zakres kształtowany jest w oparciu o ofertę Kancelarii i potrzeby klienta. Wysokość wynagrodzenia zależy głównie od liczby godzin objętych ryczałtem, miejsca świadczenia usługi i wybranych przez Klienta usług.

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną liczbę godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone na ustalonych wcześniej zasadach.

Wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy

Sposób rozliczeń stosowany przede wszystkim przy prowadzeniu spraw sądowych. Wynagrodzenie takie ustalane jest indywidualnie – podstawę stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające tzw. „stawki minimalne” opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

Bez względu na przyjęty sposób rozliczeń, możliwe jest zastosowanie regulacji tzw. „success fee” (wynagrodzenie za sukces). Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie.