Publikacje

Kompensata dla ofiar niektórych czynów zabronionych – kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje?

13/05/2019

Artykuły

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych została uregulowana w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Warto już na wstępie podkreślić, że kompensata państwowa może zostać wypłacona ofierze przestępstwa nawet w przypadkach, gdy sprawca nie jest znany lub został uznany za niepoczytalnego.  Ponadto, wystąpienie z wnioskiem jest możliwe także, wtedy gdy doszło do zasądzenia  na rzecz pokrzywdzonego, świadczenia pieniężnego lub nawiązki, a orzeczenie to nie zostało wykonywane. W przedstawionych przypadkach, tj. w sytuacji gdy niemożliwe jest uzyskania zwrotu środków ani od sprawcy ani z innych źródeł np. z ubezpieczenia czy pomocy społecznej, kompensata stanowi przysługujący ofierze środek, którego celem jest doprowadzenie do przynajmniej częściowego złagodzenia skutków przestępstwa.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność administratora strony za „hejt”

adw. Karolina Dorda-Sawicka

08/06/2017

Artykuły

Nie tylko autorzy obraźliwych wpisów mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za ich treść, bowiem Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wyciągnięcia konsekwencji także wobec administratora strony internetowej za wpisy naruszające dobre imię i godność (tzw. „hejtowanie”).

Czytaj więcej

Obowiązkowe umorzenie cywilnoprawnych należności Skarbu Państwa – zmiana ustawy o finansach publicznych

r.pr. Jakub Sawicki

26/05/2017

Artykuły

W dniu 28 kwietnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja (ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych – Dz.U.2017.659 z dnia 2017.03.28 ) ustawy o finansach publicznych obejmująca m.in. zmiany w przedmiocie warunków umarzania należności cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

Świadek w postępowaniu karnym

27/04/2017

Artykuły

Kontynuując rozpoczęty w poprzednim wpisie (https://kdskancelaria.pl/swiadek-w-postepowaniu-cywilnym/ – dotyczącym procedury cywilnej) wątek praw i obowiązku świadka, poniżej przedstawiamy kilka informacji związanych z taką rolą w postępowaniu karnym.

Czytaj więcej