Publikacje

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji – w świetle zmian obowiązujących od 1 marca 2019 roku

02/04/2019

Aktualności

Z dniem 1 marca 2019 roku, ustawodawca dodając, na mocy art. 18 w zw. z art. 54 ustawy z 9.11.2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), nowy art. 161 § 4 k.s.h. zgodnie z którym: „Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 1571”, wprowadził szczególną regulację, która wyłącza możliwość odpowiedniego stosowania do zmian umowy spółki z o.o. w organizacji przepisów odnoszących się do spółki docelowej, która powstaje po wpisie do rejestru.

Czytaj więcej

NABÓR NA PŁATNE PRAKTYKI

adw. Karolina Dorda-Sawicka

30/03/2018

Aktualności

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Karolina Dorda-Sawicka sp. p. z siedzibą w Tychach przyjmie na praktykę studentkę lub studenta IV lub V roku prawa zainteresowaną/zainteresowanego w szczególności problematyką prawa cywilnego i gospodarczego oraz zagadnieniami z zakresu ochrony praw konsumenta oraz prawa pracy.

Czytaj więcej

FAQ – najczęściej zadawane pytania

19/05/2017

Aktualności

Co wziąć ze sobą, idąc po poradę prawną? Czy przekazywane prawnikom informacje są bezpieczne i nie zostaną ujawnione? Jak obliczyć opłatę sądową? Jak uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa? Gdzie mogę znaleźć informacje o przedsiębiorcach?

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

r.pr. Jakub Sawicki

27/12/2016

Aktualności

Już niebawem, od dnia 1 stycznia 2017 roku, wchodzą w życie, dotychczas nieobowiązujące, znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – które, co istotne, dotyczą także wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Czytaj więcej