Publikacje

Zaniżone podwyżki funkcjonariuszy Służby Więziennej z „wysługą lat z cywila” – można walczyć o wyrównanie od 2022 roku

adw. Karolina Dorda-Sawicka

17/06/2024

Aktualności

Funkcjonariusze Służby Więziennej – ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 roku – mieli mieć zrealizowane podwyżki w ramach tzw. programu modernizacyjnego. Podwyżka ta miała wynosić nie mniej niż 624 zł brutto, a stosowny dokument w tym zakresie był wydany m.in. przez przedstawicieli ówczesnego Ministra Sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Z tą samą datą następowały również zmiany ustawowe dotyczące zasad zaliczania do wysługi lat poszczególnych okresów, w tym m.in. okresów pobierania nauki oraz okresów zatrudnienia „w cywilu”.

W praktyce jednak, częstokroć, poszczególne jednostki organizacyjne Służby Więziennej – wprowadzając podwyżki, dokonywały obniżenia wysokości obiecanej podwyżki funkcjonariuszom legitymującym się okresami zaliczanymi – na nowych zasadach – do wysługi lat, o równowartość przypadającego wzrostu sumy dodatku za wysługę lat.

W tym stanie – w rzeczywistości – funkcjonariusze tacy nie mieli zrealizowanej podwyżki wynikającej z owego programu modernizacyjnego – w pełnej wysokości, co jednocześnie – zdaniem niżej podpisanego – powoduje możliwość dochodzenia wypłaty wyrównania od roku 2022. Argumentacja ta została podzielona przez sąd.

Trzeba podkreślić, że „zaniżenie” podwyżki ma i miało wpływ nie tylko na comiesięczną wysokość uposażenia, lecz również na wysokość innych świadczeń należnych funkcjonariuszom Służby Więziennej. W ocenie niżej podpisanego, szczególne znaczenie winno mieć to dla osób, które po roku 2022 odeszły na zaopatrzenie emerytalne.

Jeżeli jesteś osobą, której może dotyczyć opisywany problem – skontaktuj się, a postaramy się znaleźć jego rozwiązanie.