Publikacje

Przedawnienie roszczeń dochodzonych od spadkobiercy dłużnika

r.pr. Anna Kabot-Fil

28/11/2013

Artykuły

Co do zasady śmierć dłużnika nie wpływa na przedawnienie roszczenia – nie przerywa biegu przedawnienia, ani nie powoduje jego zawieszenia. Należy także pamiętać, że samo złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez wierzyciela nie przerwie biegu przedawnienia.

Czytaj więcej

Ustawowe i umowne prawo pierwokupu

r.pr. Anna Kabot-Fil

28/11/2013

Artykuły

Prawo pierwokupu polega na tym, że dana rzecz może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony z tytułu prawa pierwokupu swego prawa nie wykona.

Czytaj więcej

Dobra osobiste człowieka i ich ochrona

r.pr. Anna Kabot-Fil

20/11/2013

Artykuły

Zdrowie, godność osobista, prywatność – to niektóre przykłady tzw. dóbr osobistych, które podlegają ochronie prawnej.

Czytaj więcej

Wykładnia prawa – pojęcie i rodzaje wykładni

r.pr. Anna Kabot-Fil

20/11/2013

Artykuły

Jak zrozumieć niezrozumiałe – czyli w jaki sposób należy tłumaczyć przepisy prawa. Kilka uwag na temat wykładni prawa.

Czytaj więcej