Publikacje

Wykładnia prawa – pojęcie i rodzaje wykładni

r.pr. Anna Kabot-Fil

20/11/2013

Artykuły

Jak zrozumieć niezrozumiałe – czyli w jaki sposób należy tłumaczyć przepisy prawa. Kilka uwag na temat wykładni prawa.

Czytaj więcej

Opłaty za czynności adwokackie

19/11/2013

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348).

Czytaj więcej

Kradzież przestępstwem od 400 zł

19/11/2013

Aktualności

Kradzież należy do tzw. czynów przepołowionych – tj. takich czynów zabronionych, które należą do grupy tak wykroczeń, jak i przestępstw – w zależności od wartości skradzonionego dobra.

Czytaj więcej

Wysokość opłat sądowych

15/11/2013

Akty prawne

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)

Czytaj więcej