Publikacje

Długość wynajmu auta zastępczego

adw. Karolina Dorda-Sawicka

16/12/2013

Orzeczenia

Koszty wynajmu samochodu zastępczego – w razie uszkodzenia naszego pojazdu w przypadku kolizji – mogą podlegać refundacji z ubezpieczenia OC sprawcy. Ubezpieczyciele jednak często kwestionują zasadny czas wynajmu, czy słusznie?

Zasadna długość wynajmu zależy od charakteru szkody, tj. inna jest w przypadku naprawy pojazdu, inna, jeżeli mamy do czynienia z tzw. szkodą całkowitą (kiedy naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna). Jeżeli nasz samochód jest naprawiany, okres wynajmu, za który ubezpieczyciel powinien zwrócić jego koszt, to okres w którym poszkodowany nie mógł korzystać z własnego pojazdu (do chwili zakończenia naprawy). W przypadku szkody całkowitej obowiązują zasada określona w najnowszym orzeczeniu SN:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 76/13

​Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).