O NAS

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych to grupa ściśle ze sobą współpracujących prawników, działających pod wspólną marką, którą tworzą przede wszystkim adwokat Karolina Dorda-Sawicka i radca prawny Jakub Sawicki (wspólnicy spółki pod firmą KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Karolina Dorda-Sawicka i Partnerzy sp. p.) oraz radca prawny Anna Kabot-Fil, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Anna Kabot-Fil.

Dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła nam na zdobycie szeregu doświadczeń, które mogą być z pożytkiem wykorzystane w Państwa sprawach. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (w tym spółek, fundacji i stowarzyszeń) oraz innych jednostek organizacyjnych, w tym jednostek sektora publicznego. Wszystkim nam przyświecają wspólne cele – zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Klientom kancelarii, rzetelność, profesjonalizm i terminowość powierzonej obsługi oraz komunikatywność i jasność przekazu. Sprawy naszych Klientów prowadzimy także w języku angielskim.

Czym się zajmujemy?

Dysponujemy doświadczeniem m.in. w takich dziedzinach prawa, jak:

 • prawo cywilne, w tym w szczególności prawo zobowiązań (zarówno w zakresie negocjowania, sporządzania, opiniowania umów czy określania zagrożeń dla klienta, jak również w zakresie egzekwowania zobowiązań umownych, w tym także prowadzenie postępowań windykacyjnych),
 • prawo gospodarcze i handlowe (począwszy od zakładania spółek poprzez bieżącą obsługę korporacyjną, zmiany grona udziałowców i wspólników, zabezpieczanie interesów poszczególnych udziałowców i wspólników, kończąc na likwidacji spółek; posiadamy doświadczenie w obsłudze spółek z kapitałem polskim oraz zagranicznym),
 • prawo pracy (zarówno w reprezentacji pracodawcy przed sądem w sporach z zakresu prawa pracy, w postępowaniach kontrolnych, jak i w bieżącym doradztwie dotyczącym zatrudnienia pracowniczego i innych form świadczenia pracy, w tym optymalizacji kosztów pracodawcy, zbiorowego prawa pracy, w tym także z zakresu opracowywania wewnętrznych regulacji pracodawcy),
 • prawo rodzinne (sprawy rozwodowe, ustalanie kontaktów, kwestie alimentacyjne, procesy o ubezwłasnowolnienie),
 • prawo autorskie, prasowe i własności przemysłowej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo sektora finansów publicznych (w tym w zakresie pragmatyk służbowych),
 • prawo karne (w szczególności w zakresie ochrony praw pokrzywdzonego – reprezentowanie jego interesów w postępowaniu sądowym i przygotowawczym).

Więcej informacji w zakładce: Usługi

W czym możemy Państwu pomóc?

W przypadku nawiązania współpracy oferujemy świadczenie usług polegających w szczególności na:

 • bieżącym doradztwie prawnym, w tym sporządzaniu opinii prawnych,
 • opiniowaniu i tworzeniu umów, wewnętrznych regulacji oraz innej dokumentacji,
 • bieżącej obsłudze korporacyjnej spółki, w tym przygotowywanie dokumentacji związanej z działalnością organów spółki oraz wykonywanie czynności związanych z reprezentowaniem w postępowaniu rejestrowym,
 • udziale w negocjacjach handlowych,
 • opracowywaniu pism przedprocesowych oraz pism wymagających argumentacji prawniczej,
 • windykacji wierzytelności i restrukturyzacji zadłużenia,
 • zastępstwie prawnym przed organami administracji publicznej, zastępstwie procesowym przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami egzekucyjnymi.

Obecnie działamy w następujących sektorach:

 • branża produkcyjna (produkcja maszyn i innowacje),
 • automotive oraz wynajem i naprawa pojazdów,
 • media, w tym media elektroniczne,
 • branża budowlana i architektoniczna,
 • branża transportowa,
 • handel (także z uwzględnieniem sprzedaży konsumenckiej, działalności prowadzonej w galeriach handlowych),
 • sektor publiczny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.