Publikacje

Firmowy obiad może być kosztem

adw. Karolina Dorda-Sawicka

16/12/2013

Aktualności

Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 roku (II FSK 702/11), która nie  do końca nie rozwiała wątpliwości czy wydatki na zakup usług gastronomicznych  mogą nie być traktowane jako wydatki na reprezentację (tj. takich, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów), Minister Finansów wydał swoją interpretację podatkową. 

W interpretacji Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 roku (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) wskazano, że „analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.”

Warto wskazać, że Kancelaria prowadziła postępowanie w sprawie o analogicznym stanie faktycznym, w której wydano decyzję przychylną dla podatnika, tj. uznającą, że koszty „biznesowych” posiłków mogą być zaliczane w poczet kosztów uzyskania przychodów.