Publikacje

Ustawowe i umowne prawo pierwokupu

r.pr. Anna Kabot-Fil

28/11/2013

Artykuły

Prawo pierwokupu polega na tym, że dana rzecz może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony z tytułu prawa pierwokupu swego prawa nie wykona.

Czytaj więcej

Dobra osobiste człowieka i ich ochrona

r.pr. Anna Kabot-Fil

20/11/2013

Artykuły

Zdrowie, godność osobista, prywatność – to niektóre przykłady tzw. dóbr osobistych, które podlegają ochronie prawnej.

Czytaj więcej

Wykładnia prawa – pojęcie i rodzaje wykładni

r.pr. Anna Kabot-Fil

20/11/2013

Artykuły

Jak zrozumieć niezrozumiałe – czyli w jaki sposób należy tłumaczyć przepisy prawa. Kilka uwag na temat wykładni prawa.

Czytaj więcej

Opłaty za czynności adwokackie

19/11/2013

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348).

Czytaj więcej