Publikacje

Zmiany w Kodeksie pracy czyli „Dyrektywa Work Life Balance – dyrektywa w praktyce”

r.pr. Jakub Sawicki

25/11/2022

Uncategorized

Czy nowe rozwiązania są obowiązkami pracodawcy, czy będą generowały koszty po stronie pracodawców oraz czy pracodawca zobowiązany będzie bezwzględnie do uwzględnienia wniosków pracownika w zakresie potencjalnie nowoprzyznanych uprawnień pracowniczych – między innymi takie zagadnienia przybliżał mec. Jakub Sawicki w trakcie spotkania z cyklu „Śniadanie z HR” organizowanego przez Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową w Tychach.

A wszystko to w związku z planowanym w najbliższym czasie m.in. wdrożeniu do polskiego Kodeksu pracy przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, powszechnie zwanej „Dyrektywą Work Life Balance”.

W ramach „nowości” dla polskich pracodawców planowane jest m.in. wprowadzenie elastycznej organizacji pracy, zmiana zakresu nierównego traktowania czy ochrony pracownika, a także dodatkowe zwolnienia pracownika od pracy.

Poza wdrożeniem przepisów wynikających z owej dyrektywy unijnej, planowanych jest kilka innych, gruntowanych, zmian dotyczących stosunku pracy mających lub potencjalnie mogących mieć istotny wpływ na działalność każdego przedsiębiorcy będącego pracodawcą.

KDS Kancelaria wspiera pracodawców w rozwiązywaniu ich problemów, w tym także poprzez prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców, kadry zarządzającej, jak również poszczególnych pionów organizacyjnych takich jak np. działy kadr.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub uważasz, że kadra zarządzająca lub piony kadrowe winny wiedzieć więcej (a zawsze powinny) – zachęcamy do kontaktu.

Więcej o spotkaniu OIPH w Tychach: Śniadanie z HR – OIPH w Tychach (izba.tychy.pl)