Specjalizacje

W prowadzonej działalności zajmujemy się wszystkimi gałęziami prawa – od prawa cywilnego, przez gospodarcze i prawo pracy, po prawo karne i administracyjne.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam w szczególności zaproponować Państwu usługi w zakresie:

 • windykacji należności,
 • sporów sądowych w sprawach gospodarczych (w tym z branży IT i budowlanej)
 • rejestrowania podmiotów gospodarczych (tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek, fundacji, stowarzyszeń etc.),
 • sporów z zakresu prawa pracy,
 • prowadzenia spraw rodzinnych, w tym m. in. postępowań w sprawach o rozwód, separację, alimentacyjnych,
 • prawa spadkowego i podziału majątku,
 • umów i spraw sądowych z zakresu prawa autorskiego i prasowego
 • spraw związanych z nieuczciwą konkurencją,
 • sporów w sprawach konsumenckich,
 • prawa nieruchomości i lokalowego
 • obrony w sprawach karnych i reprezentowania pokrzywdzonych.