Publikacje

Rozszerzenie uprawnień konsumenta

adw. Karolina Dorda-Sawicka

03/12/2014

Aktualności

W tym miesiącu w życie wchodzi nowa ustawa o prawach konsumenta, która zastąpi dotychczasowe unormowania w tym zakresie. Dla wszystkich umów, które zostaną zawarte już po Świętach Bożego Narodzenia (a precyzyjniej: od dnia 25 grudnia 2014 roku) będą stosować się już nowe zasady.

Dotychczas, w przypadku nabycia rzezy ruchomej przez konsumenta od przedsiębiorcy stosowano przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.); w przypadku pozostałych umów kupna-sprzedaży (tj. głównie w zakresie umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami lub dwoma konsumentami) stosowano przepisy kodeksu cywilnego.

Dodatkowe uprawnienia – w przypadku dokonania zakupu przez internet, telefon czy w wyniku działania przedstawicieli handlowych – przewidywała ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).

Z dniem 25 grudnia 2014 roku obie wymienione ustawy tracą moc, a wszelkie uprawnienia konsumenta będą wynikały z nowych przepisów wprowadzonych do Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – przede wszystkim w zakresie obowiązków informacyjnych oraz w zakresie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

W kolejnych aktualnościach przedstawimy najważniejsze zmiany, które powoływana ustawa wprowadza, a z treścią całej ustawy można zapoznać się w dziale „Publikacje” (https://kdskancelaria.pl/ustawa-o-prawach-konsumenta/).