Polityka prywatności

Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka)

Uprzejmie informujemy, że nasza strona internetowa posługuje się tzw. „ciasteczkami” (plik „cookies”), tj. używa informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika, służących do jego identyfikacji.
Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie takich plików – w tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Uprzedzamy jednakże, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Ochrona własności intelektualnej

Niniejsza strona internetowa oraz wszelkie treści na niej zawarte chronione są przez prawo autorskie, przepisy dotyczące baz danych oraz inne przepisy dotyczące własności intelektualnej.
Zgodnie z prawem autorskim, korzystającego z niniejszej strony obowiązuje całkowity zakaz modyfikowania, kopiowania, redystrybucji, publicznego udostępniania, przenoszenia oraz sprzedaży materiałów oraz treści, zamieszczonych na niej stale lub okresowo, bez uprzedniej pisemnej zgody.
Treść niniejszej strony jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego jej wykorzystywania. Wszelkie korzystanie z treści strony w celach komercyjnych (np. reklamowych, promocyjnych, uaktywniania ich na innych stronach www) jest niedozwolone.

Ochrona danych osobowych

Danymi osobowymi gromadzonymi przez naszą Kancelarię są wyłącznie dane, przekazane przez samych korzystających z niniejszej strony podczas komunikacji za pomocą strony www. Dane osobowe udostępnione w powyższy sposób nie są automatycznie zapisywane; wyjątek stanowi adres IP korzystającego ze strony, który jest automatycznie rozpoznawany przez serwer sieciowy.
Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz nazwa firmy, które zostaną nam dostarczone, mogą być wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa.