Publikacje

PŁATNE PRAKTYKI WAKACYJNE

20/05/2019

Uncategorized

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Karolina Dorda-Sawicka sp. p. z siedzibą w Tychach przyjmie na praktykę studentkę lub studenta IV lub V roku prawa zainteresowaną/zainteresowanego w szczególności problematyką prawa cywilnego i gospodarczego oraz zagadnieniami z zakresu ochrony praw konsumenta oraz prawa pracy.

OGŁOSZENIE O PRAKTYKACH WAKACYJNYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Karolina Dorda-Sawicka sp. p. z siedzibą w Tychach przyjmie na praktykę studentkę lub studenta IV lub V roku prawa. Poszukujemy osób zainteresowanych w szczególności problematyką prawa cywilnego i gospodarczego oraz zagadnieniami z zakresu ochrony praw konsumenta oraz prawa pracy.

Praktyki planowane są w ustalonych dniach tygodnia przez okres trzech miesięcy (w okresie od czerwca do października 2019 roku) i odbywają się na zasadach umowy o staż absolwencki. Praktykanci za okres praktyk otrzymają ustalone wynagrodzenie. Kancelaria przewiduje możliwość dalszego zatrudnienia dla najlepszych praktykantów. Kancelaria oferuje merytoryczne wsparcie praktykanta (w tym dostęp do literatury oraz programów prawniczych) oraz praktyczną naukę zawodu. Wykonywanie czynności biurowych przewidziane jest w bardzo ograniczonym zakresie, niezbędnym dla poznania wszystkich aspektów pracy prawnika (Kancelaria nie jest zainteresowana osobami chcącymi wyłącznie „zaliczyć praktyki”).

W zakresie obowiązków praktykanta będzie wykonywanie czynności asystenckich profesjonalnego pełnomocnika, polegających na:

– przygotowywaniu projektów pism (w tym stanowisk i informacji prawnych),

– przygotowywaniu analiz stanów prawnych i faktycznych,

– analizie i tworzeniu projektów umów,

oraz bieżącym kontakcie z sądami, organami ścigania oraz instytucjami publicznymi.

Od kandydatów oczekujemy:

– dobrej znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej,

– umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów,

– dokładności w działaniu, logicznego myślenia,

– chęci pogłębiania zdobywanej wiedzy.

Mile widziane: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz wcześniejsza praktyka w kancelarii (preferowane zagadnienia: sporządzanie pism przygotowawczych i procesowych, analiza i tworzenie umów).

Zgłoszenia rekrutacyjne, zawierające CV winny być kierowane drogą elektroniczną na adres: [email protected] ze wskazaniem w tytule „Praktyka”.

Informacje na temat pracy Kancelarii znajdą Państwo na stronie: www.kdskancelaria.pl