Publikacje

Nietrzeźwy rowerzysta nie trafi za kratki

adw. Karolina Dorda-Sawicka

04/11/2013

Aktualności

Już w przyszłą sobotę (9 listopada 2013 roku) wchodzi w życie długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu karnego uchylająca art. 178a § 2 – oznaczająca koniec możliwości karania więzieniem rowerzystów „pod wpływem”.

Do tej pory osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, która prowadziła „na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu” inny pojazd niż mechaniczny (czyli np. rower) mogła zostać ukarana karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, teraz to się zmieni.

Uchylenie opisywanego przepisu nie oznacza jednak depenalizacji oraz całkowitego przyzwolenia na poruszanie się w stanie nietrzeźwości (tj. w stanie gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub jego zawartość w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) po drogach. Równocześnie wprowadzono bowiem do kodeksu wkroczeń art. 87 § 1a, który stanowi, że ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazd niemechaniczny podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Warto dodać, że zgodnie z kodeksem wykroczeń karę aresztu wymierza się w dniach – od 5 do 30 dni, zaś grzywna może wynieść do 5.000 zł