Publikacje

NABÓR NA PŁATNE PRAKTYKI

adw. Karolina Dorda-Sawicka

30/03/2018

Aktualności

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Karolina Dorda-Sawicka sp. p. z siedzibą w Tychach przyjmie na praktykę studentkę lub studenta IV lub V roku prawa zainteresowaną/zainteresowanego w szczególności problematyką prawa cywilnego i gospodarczego oraz zagadnieniami z zakresu ochrony praw konsumenta oraz prawa pracy.

Praktyki planowane są w ustalonych dniach tygodnia (1-2 razy w tygodniu po ok. 5-6 godzin) – praktyki odbywają się na zasadach umowy o staż absolwencki. Praktykanci za okres praktyk otrzymają ustalone wynagrodzenie. Kancelaria przewiduje możliwość dalszego zatrudnienia dla najlepszych praktykantów.

Kancelaria oferuje merytoryczne wsparcie praktykanta (w tym dostęp do literatury oraz programów prawniczych) oraz praktyczną naukę zawodu.

W zakresie obowiązków praktykanta będzie wykonywanie czynności asystenckich adwokata i radcy prawnego polegających na:
– przygotowywaniu projektów pism (w tym stanowisk i informacji prawnych),
– przygotowywani analiz stanów prawnych i faktycznych,
– analizie i tworzeniu projektów umów oraz bieżącym kontakcie z sądami, organami ścigania oraz instytucjami publicznymi.

Wykonywanie czynności biurowych przewidziane jest w bardzo ograniczonym zakresie, niezbędnym dla poznania wszystkich aspektów pracy prawnika (kancelaria nie jest zainteresowana osobami chcącymi wyłącznie „zaliczyć praktyki”).

Od kandydatów oczekujemy:
– dobrej znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej,
– wcześniejszej praktyki w kancelarii (preferowane zagadnienia: sporządzanie pism przygotowawczych i procesowych, analiza i tworzenie umów)
– umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów,
– dokładności w działaniu, logicznego myślenia,
– chęci pogłębiania zdobywanej wiedzy.

Zgłoszenia rekrutacyjne, zawierające CV winny być kierowane drogą elektroniczną na adres: [email protected] ze wskazaniem w tytule „Praktyka”.

Informacje na temat pracy Kancelarii znajdą Państwo na stronie: www.kdskancelaria.pl