Publikacje

Kradzież przestępstwem od 400 zł

19/11/2013

Aktualności

Kradzież należy do tzw. czynów przepołowionych – tj. takich czynów zabronionych, które należą do grupy tak wykroczeń, jak i przestępstw – w zależności od wartości skradzonionego dobra.

Jeżeli sprawca przywłaszczył sobie np. stary rower o wartości 249 zł – odpowiadał do tej pory za wykroczenie (opisane w art. 119 kodeksu wykroczeń), jeżeli jednak jego wartość przekroczyła kwotę 250 zł, mógł zostać skazany za przestępstwo z art. 278 kodeksu karnego.

Ostatnia nowelizacja przepisów prawa karnego przyniosła pewne zmiany – podwyższenie progu wartości dobra, od którego zależy traktowanie kradzieży jako przestępstwa lub wykroczenia. Do 9 listopada 2013 r. granicą taką była kwota 250 zł, obecnie będzie to 1/4 najniższego wynagrodzenia (tj. 400 zł).