Formy działania

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oferuje:

 • stałą i doraźną współpracę z przedsiębiorcami
 • bieżącą pomoc w sprawach indywidualnych,
 • przygotowywanie pismo procesowych, umów, opinii prawnych i innych dokumentów,
 • reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami ścigania
 • obronę w sprawach karnych,
 • występowanie w ramach pomocy prawnej świadczonej z urzędu (opłacanej przez Skarb Państwa),
 • przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń dla jednostek sektora prywatnego i finansów publicznych.

Gdzie?

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych świadczy usługi przede wszystkim w siedzibie Kancelarii w Tychach, ale możliwe jest także bezpośrednie spotkanie z Klientem w jego siedzibie (zwłaszcza w przypadku stałej obsługi prawnej).

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe są także spotkania w innych miejscach na terenie Tychów, Katowic lub innych miast aglomeracji śląskiej. Chętnie podejmiemy się także współpracy z Klientami z Bielska-Białej, Cieszyna, Ustronia i Wisły.

Kiedy?

Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Spotkania z prawnikami możliwe są w wybranych godzinach – także poza godzinami pracy Kancelarii – po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail’owym.

Dodatkowo możliwe jest bezpośrednie spotkanie w godzinach dyżurów:
r.pr. Anna Kabot-Fil – …………………
adw. Karolina Dorda-Sawicka – ………………………..
r.pr. Jakub Sawicki – wtorek, godz. 17.00 – 19.00

Co?

Usługi dla podmiotów gospodarczych

Usługi skierowane w szczególności do jednoosobowych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, obejmujące – w zależności od preferencji Klienta -jednorazową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (doraźne konsultacje) oraz stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych (tzw. „ryczałt”).Usługi mogą polegać w szczególności na:

 • zastępstwie procesowym (w szczególności w zakresie sądowego dochodzenia należności, wykonania umów),
 • reprezentowaniu przed organami administracji publicznej,
 • sporządzaniu umów i innych dokumentów,
 • windykacji należności,
 • rejestracji spółek,
 • obsłudze zarządu i rady nadzorczej (sporządzanie projektów uchwał, protokołów zgromadzeń i innej dokumentacji),
 • sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej (m.in. zarządzenia, regulaminy pracy, wynagrodzeń i inne, porządki wewnętrzne, badanie zgodności wewnętrznych procedur z obowiązującymi przepisami),
 • sporządzeniu opinii prawnych,
 • przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń (w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa zamówień publicznych).

Obsługa osób fizycznych

Usługa skierowana do wszystkich osób potrzebujących porady prawnej, reprezentowania w sądzie lub w organie administracji publicznej, obejmuje:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych w siedzibie kancelarii,
 • sporządzenie umów i innych dokumentacji,
 • sporządzanie pism (pozwy, dalsze pisma procesowe, apelacje, zażalenia, skargi administracyjne),
 • obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych,
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • w zakresie spraw:
 • karnych, karno-skarbowych, prawa wykroczeń (obrona oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych) czy prawa karnego wykonawczego,
 • cywilnych (m.in. dochodzenie należności, odszkodowania, podział majątku wspólnego małżonków, ochrona własności, zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, sprawy spadkowe, ochrona dóbr osobistych),
 • rodzinnych i opiekuńczych, w tym: spraw alimentacyjnych, o rozwód i separację, zniesienia wspólności majątkowej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, regulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • z zakresu prawa pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, przede wszystkim: odwołania od wypowiedzeń i rozwiązania umowy od pracy, dochodzenie odszkodowań, ustalanie istnienia stosunku pracy, ustalanie praw do rent i emerytur,
 • administracyjnych.

W ramach usługi skierowanej do osób fizycznych mieści się także usługa udzielana osobom, którym udzielono zwolnienia od kosztów sądowych i/lub przydzielono adwokata z urzędu, w zakresie reprezentowania przez sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W tym zakresie adwokat (radca prawny) zobowiązany jest do udzielenia pomocy prawnej, której koszty pokrywane są przez Skarb Państwa w wysokości orzeczonej przez sąd prowadzący sprawę w orzeczeniu kończącym sprawę.

Usługi szkoleniowe

Szkolenia kierowane są tak do osób prowadzących działalność gospodarczą (w szczególności: prawo pracy, prawo konsumenckie), jak i do jednostek sektora finansów publicznych (w szczególności: zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych).