Publikacje

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może pozywać o zapłatę

adw. Karolina Dorda-Sawicka

04/11/2013

Orzeczenia

Nie jest potrzebna zgoda pozostałych właścicieli, podjęta w formie uchwały aby wystąpić z pozwem przeciwko zadłużonemu członkowi wspólnoty mieszkaniowej, która może być reprezentowana przez Zarząd.

Do niedawna orzecznictwo nie było jednoznaczne w tej kwestii – tylko część sądów stała na stanowisku, że sądowe dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu nie wymagała uprzedniej uchwały właścicieli, ponieważ leży w kompetencjach zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jako czynność zwykłego zarządu, inne podkreślały, że wystąpienie z powództwem przeciwko właścicielom wchodzącym w jej skład jest czynnością przekraczająca zwykły zarząd, a więc konieczna jest uchwała właścicieli upoważniająca zarząd do dokonania takiej czynności.

Wątpliwości te rozstrzyga najnowszy wyrok Sądu Najwyższego:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r. – sygn. III CZP 42/13

Wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).