Zespół

Nasz zespół tworzą osoby młode, dynamiczne i nie bojące się wyzwań, a jednocześnie dysponujące bogatym doświadczeniem zdobytym w dotychczasowej praktyce. Łącząca nas przyjaźń i podobne spojrzenie na kwestię wykonywania naszego zawodu gwarantują sprawną obsługę o wysokim poziomie.

radca prawny Anna Kabot-Fil

Jako radca prawny wykonuje zawód od 2013 roku, po zakończeniu aplikacji radcowskiej przy OIRP w Katowicach oraz kilkuletniej pracy w charakterze prawnika. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego i prawa pracy. Szczególnie bliska jest jej tematyka prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także kwestie związane ze szkodami komunikacyjnymi i osobowymi.

adwokat Karolina Dorda-Sawicka

Adwokat wykonujący zawód od 2013 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej przy ORA w Katowicach, poprzedzonej kilkuletnim stażem zawodowym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy zajmuje się w szczególności tematyką prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa autorskiego oraz prawa rodzinnego.

radca prawny Jakub Sawicki

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2013 roku, po odbyciu aplikacji radcowskiej przy OIRP w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz student Aarhus Universitet w Danii. W swojej pracy zawodowej koncentruje się głównie na prawie pracy, prawie kontraktów, a także reprezentacji stron w charakterze pełnomocnika. Dysponuje szerokim doświadczeniem w zakresie spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych, obsługi jednostek sektora finansów publicznych, jak również w tworzeniu umów i regulacji wewnętrznych obsługiwanych podmiotów.

Kariera

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji. Osoby zainteresowane odbyciem stażu lub praktyk w Kancelarii prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym na adres: lp/airalecnaksdk//airalecnak. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.