Publikacje

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

r.pr. Jakub Sawicki

27/12/2016

Aktualności

Już niebawem, od dnia 1 stycznia 2017 roku, wchodzą w życie, dotychczas nieobowiązujące, znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – które, co istotne, dotyczą także wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Czytaj więcej

NOWE ZASADY STOSOWANIA POZASĄDOWYCH SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z KONSUMENTAMI

adw. Karolina Dorda-Sawicka

21/12/2016

Aktualności

Początkiem stycznia 2017 roku wchodzi w życie nowa regulacja prawna skierowana do przedsiębiorców i konsumentów – ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ta nowa regulacja stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.

Czytaj więcej

Uwaga – zmiana siedziby Kancelarii

25/09/2015

Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż zmieniła się siedziba Kancelarii:

r.pr. Anna Kabot – Fil przyjmuje w pokoju 73 (III piętro); adw. Karolina Dorda-Sawicka oraz r.pr. Jakub Sawicki przyjmują w pokoju 83 (III piętro).

Adres pozostaje bez zmian: ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

Bank nie ma prawa pobierać zawyżonych opłat

r.pr. Jakub Sawicki

31/08/2015

Artykuły

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych reprezentowała konsumenta w sprawie o zwrot pobranych – przez jeden z największych banków w Polsce – opłat w związku z zawartą umową kredytu hipotecznego.

Czytaj więcej